změnit jazyk cz změnit jazyk sk změnit jazyk hu
Počet položek: 0 0,- Kč

Reklamační řád

Prodávající poskytuje na prodané zboží záruku po dobu stanovenou právními předpisy a to pro spotřebitele po dobu 24 měsíců a pro podnikatele po dobu 6 měsíců. Záruční a reklamační podmínky stanovené Reklamačním řádem se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla kupujícím bezodkladně řádně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční době.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zakoupené zboží je při jeho převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající uvedl zboží bezplatně a bez zbytečného odkladu do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Pokud se na zboží projeví v záruční době vada, je kupující oprávněn vadu ihned po zjištění (na pozdější reklamace nebude brán zřetel) písemně reklamovat u prodávajícího na e-mailové adrese info@pinkies.cz a zároveň je povinen mu doručit vadný výrobek, spolu s dokladem (fakturou) potvrzujícím koupi a vyplněným reklamačním formulářem s popisem vady a požadovaným způsobem řešení reklamace. Reklamaci kupující uplatňuje u prodávajícího na adrese Ing. Zuzana Fialová, Na Srážku 2071/6, 143 00 Praha 4. Reklamované zboží zasílá kupující na své vlastní náklady a riziko (ne na dobírku!). Je nutné zvolit vhodný obal na zboží, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.

Prodávající o reklamaci rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. O vyřízení reklamace bude v této lhůtě kupující e-mailem nebo telefonicky informován.

Reklamace může být podle dohody prodávajícího s kupujícím vyřízena poskytnutím slevy z ceny zboží, výměnou zboží či vrácením peněz.

Bude-li reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za zboží bez vady, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení a změny výrobku, způsobené jeho běžným užíváním, ani na závady výrobku, vzniklé jeho nesprávnou údržbou, nešetrným zacházením či mechanickým poškozením při užívání výrobku.

Zboží z oprávněné reklamace je zasláno kupujícímu zpět na náklady prodávajícího. Nebude-li reklamace prodávajícím uznána za oprávněnou, zašle prodávající kupujícímu reklamované zboží zpět na jeho náklady.

Pokud kupující obdrží zboží, které si neobjednal (může se to stát jako neúmyslná chyba při balení objednávky), doručí ho prodávajícímu zpět v původním obalu a prodávající mu bezplatně zašle zboží správné.

Tento reklamační řád je účinný od 23.8.2016.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace